Regulamin

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Sklep jest własnością Adama Morciszka prowadzącejego działalność gospodarczą pod firmą Adam Morciszek Smak Gliny, z siedzibą w Zabrzu 41-800 ul. Galla 27c, NIP 6481044421, Regon: 365794997

 

§ 2.
Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem.

 

§ 3.
Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie jest wykonany w pracowni Smak Gliny z największa starannością i jest pozbawiony wad. W związku z tym, że każda rzecz wytwarzana jest ręcznie, możliwe są drobne różnice między konkretnymi egzemplarzami, co może mieć znaczenie w przypadku zamawiania kilku podobnych produktów. Zdjęcie produktu zawsze przedstawia konkretny egzemplarz oferowany w sprzedaży.

 

§ 4.
Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w pracowni. Towar wysyłany jest najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

 

§ 5.
Płatności

1. Płatność za zamówiony towar następuje przy użyciu płatności online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com lub przelewem na konto bankowe sklepu. Numer rachunku podawany jest w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, a w przypadku zamówień telefonicznych i mailowych w wygodny dla stron sposób (najczęściej mailem).
2. Na życzenie kupującego sklep wystawia fakturę za zakupiony towar.

 

§ 6.
Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji).
2. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu towaru i odesłania go na własny koszt, a dostanie zwrot należności za towar i koszty wysyłki do klienta.

 

§ 7.
Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

 

§ 8.
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2, Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Mogą również żądać ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie, ale są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Data opublikowania regulaminu 20.09.2018r.