Opublikowano

Do zobaczenia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym – Mikołów Mokre zaprasza na święto ekologiczne

2018-09-16 – Dzień Rzeki

Celem święta jest zwiększenie społecznej świadomości na temat potrzeby starannej troski nad zasobami wodnymi, uwypuklenie znaczenia rzek i konieczności lepszego zarządzania nimi (m.in. ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości wód, wdrażania zrównoważonej żeglugi rzecznej i potrzeby renaturyzacji).